Projekt Projekt Chinese4Business jest głównie dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP.

O projekcie

Chinese 4 Business to projekt, który powstał na bazie wcześniej zrealizowanego pomysłu: Chinese 4 Europeans w latach 2010-2013. Kurs języka chińskiego biznesowego, przewodnik biznesowo-kulturowy oraz platforma B2B są dedykowane przedsiębiorcom z Europy oraz do wszystkich chcących uczyć się języka chińskiego biznesowego.

Projekt Chinese4Business jest głównie dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP. Projekt wspiera przedsiębiorców we współpracy z przedsiębiorcami w Chinach. Projekt zawiera gotowe sytuacje w języku chińskim związane z negocjacjami, savoir vivrem w Chinach czy tak ważne elementy jak: Jak zachować się przy stole będąc w Chinach. 

Naszą misją jest zachęcenie Europejczyków, aby rozpocząć biznes w Chinach. Projekt pomaga przedsiębiorcom w:

  • Uczeniu się chińskiego biznesowego
  • Odkrywainu chińskiej kultury
  • Poszukiwaniu partnera biznesowego w Chinach
  • Budowaniu relacji z partnerami biznesowymi z Chin
Methodologies

Metodologie

Kurs zostanie przygotowany w metodologii (mikro i mobile learning), które umożliwiają ludziom biznesu, naukę podczas pracy lub w podróży. Z matriałów dydaktycznych mogą korzytsać w każdym momencie. Kurs języka chińskiego zorientowany na tematykę biznesową wraz z przewodnikiem kulturowo - biznesowym będą dostępne na platformie e-learningowej, jak również dla urządzeń mobilnych. Kurs języka chińskiego będzie zintegrowany z zagadnieniami kulturowymi i biznesowymi. Integracja skupi się na słownictwie i powiązaniu tematycznym.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591